Skip to content. | Skip to navigation

Follo Futura

Sections
  • Om oss
  • www.follo-futura.com
 
Document Actions

Om oss

Futura ble etablert i 1974. Bedriften er et aksjeselskap som eies av Follo kommunene, Akershus fylkeskommune samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary. Hovedkontoret ligger i Ås. Eierne har gitt bedriften i oppgave å tilrettelegge, motivere og åpne dører for å få mennesker i jobb og aktivitet. For å kunne møte ulike menneskers preferanser og behov har de ansatte bred kompetanse. Bedriften har ansatt veiledere med master- og bachelorgrad.

Follo Futura produserer egne merkevareprodukter innen fysioterapi,  Videre driver bedriften butikk og kafé på Ås stasjon.   For nærmere opplysninger se: Årsberetning og Årsrapport

Follo Futura ble første gangen ISO-sertifisert i 1994 og var den første arbeidsmarkedsbedriften i Norge som sertifiserte all virksomhet.  Bedriften er sertifisert etter ISO 9001:2008. Videre er Follo Futura også Equass sertifisert. Dette er en internasjonal sertifisering innefor helse og rehabilietering.